Liberalerna – vadan och varthän?

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Med siffrorna 62-30 sade Liberalernas partiråd i januari ja till regeringsöverenskommelsen med S, MP och C.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Liberalerna är ett borgerligt parti, även om många i dessa dagar har all anledning att ifrågasätta och undra över om det verkligen är fallet.

Vilket pris har Liberalerna fått betala för att inte bli beroende av Sverigedemokraterna? Självklart ska vi aldrig behöva hamna i den positionen att vi riskerar att befinna oss i ett sådant förhållande. Å andra sidan är det också oerhört viktigt att L inte uppfattas som ett stödparti till Socialdemokraterna och att behöva traska patrull efter Centerpartiet. Det var därför inte så märkligt att L vid det partiråd som avhölls i januari var splittrat i sina uppfattningar med flera deltagare som hellre föredrog en renodlad borgerlig regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vad kommer det ställningstagande som partirådet slutligen ändade upp i att innebära i framtiden? Tyvärr tror jag att det kommer att fresta på det förtroende många borgerliga väljare och enkannerligen våra egna väljare tidigare haft för vårt parti. Låt oss verkligen hoppas att L under den här mandatperioden kan bevisa att vi gör allt för att driva igenom liberala lösningar så som överenskommelsen med S innebär.

Tyvärr har jag mycket lågt förtroende för att S har en uppriktig vilja att ställa upp på innebörden av allt som inryms i avtalet. S är ett renodlat maktparti och för att citera Vilhelm Moberg: ”Socialdemokraterna har ett intresse och vilja; att ta makten och behålla den.” S slår nu knut på sig själva och är numera beredda att köpslå om och göra våld på sin egen ideologi; allt i sin desperata strävan att behålla makten. Partiet har tidigare i sitt samarbete med Miljöpartiet visat hur skickliga man är att snurra upp det parti man är i koalition med på läktaren och trolla bort tidigare överenskommelser. Nu ska 33 av 73 punkter i avtalet med L och C begravas i utredningar, vilket är den klassiska metoden att förhala och försvåra verkliga och konkreta resultat.

Här vilar ett tungt ansvar på partiledningen i L att verkligen förvissa sig om att utredningarna kommer att bära frukt. Men med den hemliga överenskommelsen mellan S och Vänsterpartiet kommer den nya regeringen att hamna i ett indirekt beroendeförhållande till V i den framtida regeringspolitiken genom V:s vilande hot om misstroendevotum.

Låt oss nu inte vara alltför pessimistiska. Om vi får igenom att värnskatten avskaffas, LSS återställs till sin ursprungliga utformning, en reformerad arbetsrätt, omstöpning av Arbetsförmedlingen etcetera, var det kanske värt att liera sig med sossarna, även om vi med till visshet gränsande sannolikhet hade nått samma resultat i en renodlad borgerlig regering. Vilket pris vi får betala i framtiden kommer valet 2022 att utvisa.

Tyvärr tror jag många väljare då kommer att ställa sig frågan om vårt kära parti verkligen är ett borgerligt parti. Vårt parti bygger på liberalismens grundbultar. Vi hyllar humanismen och människans frihet att själv forma sitt liv. Vi har en positiv människosyn och tror på alla människors lika värde. Vi tror människor om gott tills motsatsen är bevisad, men ibland kan också godtrogenheten ha ett pris.

Min bestämda övertygelse är att vi har att förvänta oss en minst sagt skakig resa framöver i vårt samarbete med sossarna. Slutligen tror jag att vår nuvarande partiledare sedan tio år Jan Björklund bör noga överväga huruvida det är han som är bäst lämpad att leda Liberalerna in i valrörelsen 2022.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.