Levande kultur är folkhälsa!

Ledare
PUBLICERAD:
Värmlands museum har byggts om och under helgen hölls invigningen. Muséet är en viktig del i länets kulturella infrastruktur, anser Niklas Lehresjön.
I Karlstad nyöppnade Värmlands museum i helgen efter omfattande renovering och ombyggnad.

Muséet är en viktig del i länets kulturella infrastruktur och är tillsammans med institutioner som exempelvis Wermland Opera och Västanå teater kulturnav för hela länet. Värmland torde för många med rätta synonymt med kultur - något att vara stolt och tacksam över.

De fasta institutionerna behövs, de ger professionella kulturutövare möjlighet att verka i vårt län. Ett rikt kulturliv främjar också folkhälsa på många sätt. Institutionerna skapar kontinuitet och de ger möjlighet till meningsfulla möten där människor samlas runt gemensamma intressen. En plats för utbyten av erfarenheter och där vi kan låta oss inspireras och gemensamt skapa - i ömsesidighet och delaktighet. Vi tar inte bara del, vi deltar och vi är tillsammans kultur när vi gör kultur. Varje krona vi satsar och byggsten vi lägger på att bygga en regional, kulturell infrastruktur i länet ger ofantligt många ringar på vattnet. Förutom självklara saker som hotellnätter, restaurangbesök och ökad omsättning hos det regionala näringslivet till följd av besöksnäringen, ger kulturen trygghet och utveckling av oss alla som individer. Kultur är helt enkelt livsnödvändigt och på många sätt synonymt med civilisation och symboliskt den jord ur vilken vi hämtar vår näring. Ordet Cultura (latin) har betydelsen odling/bildning/bearbetning, det är tänkvärt om något. Och även om institutionerna är viktiga såsom ”växthus” så är kultur ändå ofantligt mkt mer.

Likväl som odlad jord mår illa av att samma gröda odlas år efter år, likväl så förtvinar vår civilisation om den inte står i ständig förändring, är öppen för nya inslag, är inkluderande och gränsöverskridande. Arenor ändrar skepnad utan att för den saken skull bli mindre attraktiva. För att bara nämna några bland många exempel så har vi under ett par decennier sett hur spelkultur och en digital värld skapat helt nya kulturarenor, vi har sett hur danspalats blivit konstmuseum och hur ny teknik bjudit nya möjligheter att delta även för de med olika former av funktionsvariationer.

Men kanske är ändå engagemang och ideellt arbete från eldsjälar och arrangörer viktigast av allt. Och sådana har vi turen att ha många av i Värmland. Bra exempel är de många arrangemangen runt den lilla hembygdsgården i Ransäter, ett av dem aktuellt just i dessa dagar. I snart 50 år har denna vackra plats vid Klarälvdalen varit en mötesplats för spelmän och dansare i tusental från när och fjärran. Nya generationer tillkommer ständigt. Stämman är ett bra exempel på hur en tradition, en mötesplats för och med kulturutövare, kan fortleva decennium efter decennium och bli en viktig del i vårt kulturliv och arv. En plats där alla för en helg blir en del av Värmland, oavsett var vi är födda och var vi kommer ifrån. Kultur är beroendeframkallande på de mest hälsosamma sätt, ty vi lever inte av bröd allena.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.